Information till dig som är kund gällande dataskyddsförordningen

Som kund hos oss, Ringdahls Optik, behandlas dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig när det gäller synvård och din ögonhälsa.

Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig bra service och korrekt behandling. De person-uppgifter vi får eller har som är relaterade till synvård hanteras i vår journalföring gällande medicinska uppgifter, t ex de resultat som våra synundersökningar visar. Dessa uppgifter faller under patientdatalagen och de är vi skyldiga att lagra i minst 10 år.

För att ge dig en så god service som möjligt skickar vi även annan information till dig än vad som gäller det medicinska. Det kan vara nyhetsbrev, information om nya produkter butiksevent eller liknande. För detta har vi en gång när du blev kund hos oss fått ditt samtycke. Vi vill gärna fortsätta ge dig den servicen och hoppas du uppskattar detta.

Du skall också veta att du när som helst har rätt att återkalla ditt samtycke vad gäller nyhetsbrev, produktinformation och liknande marknadsföring. Vi kommer då att upphöra med att skicka denna information till dig och endast skicka kallelse till återbesök gällande synundersökningar.