Cookie

VÅR WEBBPLATS ANVÄNDER COOKIES

Denna policy förklarar hur vår webbplats safekid.se samlar in och behandlar dina uppgifter, vilka val och möjligheter du har, och hur du kan utöva dina rättigheter.

VAD MENAS MED PERSONUPPGIFTER?

Med personuppgifter menas information som kan knytas till en enskild person.

HUR BEHANDLAR NI MINA PERSONUPPGIFTER?

Följande avsnitt förklarar vilka typer av uppgifter som vi kan komma att behandla om dig och för vilka syften. Vi förklarar också hur uppgifterna samlas in och hur länge uppgifterna sparas.

Insamling av köpinformation

För att kunna hantera köp samt kundärenden lagrar vi följande uppgifter. För- och efternamn, adress, telefonnummer, email samt köphistorik. Vi lagrar dina uppgifter vid köp i 7 år på grund av bokföringslagen.

Insamling av betalinformation

När du genomför ett köp delas information med vår kassalösning. Det som sparas är för- och efternamn, adress, email, telefonnummer samt köphistorik. Informationen delas för att kunna genomföra köpet men också för att skydda dig mot bedrägeri. Vår leverantör [Klarna] hanterar vår kassalösning och använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga, skräddarsydda online-upplevelsen när du använder Klarnas kassa.

Insamling av fraktinformation

För att kunna leverera din beställningar måste vi dela viss information med fraktbolaget [DHL]. Vi delar för- och efternamn samt adress för leverans. Email och/eller mobilnummer för avisering.

Insamling av webbstatistik

När du besöker vår webbplats samlar vi in loggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar med hjälp av en leverantör, [Google Analytics]. Vi samlar in dessa uppgifter så att vi kan se hur många användare som besöker vår webbplats. Vår rättsliga grund för behandlingen är vårt berättigade intresse av att veta hur vår webbplats används. De uppgifter som samlas in via dessa loggar avidentifieras direkt och sparas därför inte i våra system.

Insamling av webbloggar

När du besöker vår webbplats samlar vårt webbhotell [Loopia] in standardloggar som innehåller nätidentifierare och tidsstämplar i syfte att tillhandahålla dig vår webbplats på ett säkert sätt. Den rättsliga grunden för behandlingen är det berättigade intresset av att upprätthålla säkerheten av vår webbplats. Dessa loggar raderas efter en dag.

Marknadsföring via mejl och telefon

Som intressent till oss får du möjlighet att godkänna att vi kommunicerar via mejl, telefon och SMS i informationssyfte. Vi använder bara dessa kanaler för marknadsföring om vi har fått ditt godkännande. Vår rättsliga grund för behandlingen är ditt samtycke. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring genom att skicka oss ett meddelande.

HUR ÄR DET MED COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER?

En cookie är en liten textfil som lagras på din dator eller enhet (t.ex. smartphone eller läsplatta) och som innehåller information som gör det möjligt för webbplatsen att känna igen dig som användare. Vi använder cookies för att tillhandahålla vår webbplats och för att samla in webbstatistik. Tabellen nedan förklarar vilka cookies vi använder och för vilka ändamål.

Domän Namn Ändamål
stockholmeyewear.com _ga Google Analytics. Permanent cookie som förfaller två år efter att den skapades eller senast uppdaterades.
stockholmeyewear.com _gat Google Analytics. Tillfällig cookie som förfaller 10 minuter efter att den skapades eller senast uppdaterades.
stockholmeyewear.com _gid Google Analytics. Tillfällig cookies för att särskilja olika besökare från varandra. Den förfaller 24 timmar efter att den skapades eller senast uppdaterades.

Din webbläsare eller enhet tillåter dig att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Du kan till exempel välja att blockera alla cookies, endast acceptera vissa cookies, eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Tänk på att vissa delar av vår webbplats kanske inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies. För mer information om cookies och hur du kan ändra din webbläsares inställningar kan du besöka www.aboutcookies.org eller www.allaboutcookies.org.

Google Analytics erbjuder dig möjligheten att motsätta dig all insamling av webbstatistik genom att klicka på denna länk [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout].

 

VEM DELAR NI MINA UPPGIFTER MED?

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina uppgifter utöver vad som anges i denna policy, om vi inte är skyldiga att göra det för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller om vi har fått ditt samtycke till ett sådant utlämnande.

Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina uppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra uppgifter på en server), ges inte någon rätt att använda dina uppgifter för andra syften än de syften som anges i denna policy.

 

VAR BEHANDLAR VI DINA UPPGIFTER?

Vi strävar alltid efter att behandla dina uppgifter inom EU/EES. Dina uppgifter kan dock i vissa situationer komma att överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Vi kommer då vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.